บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด | Winner Wide World Co.,Ltd. โทร. 02-533-6195-98 แฟ๊กซ์ 02-533-6199          
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา แผนการตลาด สินค้า ข่าว/กิจกรรมท่องเที่ยว งานเพื่อสังคม ติดต่อเรา
 
 
     free counters

 
 
 
ประวัติ ดร.ไพโรจน์ รื่นวิชา

  ชื่อ ไพโรจน์ รื่นวิชา อายุ 46 ปี

  เกิด วันพุธที่ 27 เมษายน 2509
  บิดาชื่อ นายพินิจ รื่นวิชา
  มาดาชื่อ นางละออ รื่นวิชา
  ที่อยู่ปัจจุบัน 69 หมู่ 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

  การศึกษา จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน อยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธาน บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด

  ปี พ.ศ. 2551 ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 
ติดต่อเรา แผนที่บริษัท